Lokale Energie Agenda (LEA)


Gemeente Zundert en Stichting WindCent hebben op donderdag 12 maart 2020 hun handtekening onder de Lokale Energie Agenda (LEA) gezet. Het maken van een LEA was een opdracht die de stichting meekreeg bij de oprichting in 2017. In de LEA staan afspraken over hoe de opbrengsten van de windmolens die langs de A16 komen te staan, ingezet gaan worden. De overgang naar niet-fossiele brandstoffen moet hierdoor sneller gaan en makkelijker worden.

Acties uit de LEA

Samen met gemeente Zundert voert Stichting WindCent de acties uit de LEA uit. De projecten uit de LEA gaan over energie besparen, duurzame energie opwekken op daken en communicatie en bewustwording. Acties die in de LEA zijn omschreven helpen mee aan het behalen van de landelijke doelstelling, namelijk. de CO2-uitstoot met 49% verminderen in 2030 ten opzichte van 1990. Nederland heeft zich hiertoe verplicht in het Klimaatakkoord van Parijs en van Nederland.

Wat vooraf ging

Op 3 april 2019 hebben diverse partijen hun handtekening onder ‘Green Deal 2.0 Energie A16’ gezet. Deze partijen zijn de provincie Noord-Brabant, gemeenten Breda, Drimmelen Moerdijk en Zundert, ontwikkelaars, belangenorganisaties, een aantal stichtingen en de Bredase wijk- en dorpsraden. Deze ‘Green Deal’-partijen spraken af dat 25% van de opbrengsten van de windmolens gaan naar projecten om de energietransitie in de A16 zone, waaronder in de gemeente Zundert te versnellen.

Klik hier voor de ondertekende LEA.