Over ons

Algemeen

Stichting Windcent is een stichting die is opgericht in 2017. Het doel van deze stichting is om de energietransitie in de gemeente Zundert te bevorderen. De aanleiding voor het oprichten van Stichting WindCent was het feit dat er 27 windmolens geplaatst worden langs de A16 tussen Hazeldonk en Moerdijk. Zes van de windmolens worden geplaatst op het grondgebied van de gemeente Zundert. Deze windmolens worden in 2022 gebouwd en zijn waarschijnlijk eind 2022 operationeel.

Doel

Een belangrijk onderdeel van deze windmolens is de zogenaamde sociale participatie. Dit houdt in dat de Stichting WindCent voor 25% mede eigenaar wordt van een aantal van de windmolens die op het grondgebied van de gemeente Zundert worden geplaatst. De financiƫle middelen die daaruit voort gaan komen, moeten door Stichting WindCent gebruikt worden om andere kansrijke energie projecten te stimuleren en waar noodzakelijk en mogelijk financieel te ondersteunen.

Bestuursgegevens

Het bestuur heeft als taak om de nodige voorbereidingen te treffen voordat Stichting WindCent deel kan nemen als mede eigenaar van de windmolens. Daarnaast maken ze samen met afgevaardigden van de gemeente Breda, Drimmelen en Moerdijk een plan over de manier hoe de toekomstige financiƫle middelen ingezet gaan worden om de energietransitie te stimuleren. Iedere gemeente doet dit op zijn eigen manier maar waar mogelijk wordt zoveel als mogelijk is samengewerkt.

Stichting WindCent, statutair gevestigd te Zundert, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68248628. De oprichtingsdatum van de stichting is 6 maart 2017. Het adres van de stichting is Schriekenweg 7 te 4891 PB  Rijsbergen.

De bestuurssamenstelling is als volgt:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:


Rinie van Tilburg
Teun van Dam
Chris van Opstal
Pieter Klep